Välkommen till Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering (GRC) verkar för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt, fritt från förtryck, fördomar och diskriminering. Vi arbetar med rådgivning, utbildning och opinionsbildning.

Läs mer om GRC »    Kontakta oss »

Har du blivit utsatt för islamofobi?
GRC:s projekt Göteborg mot islamofobi vill samla in vittnesmål från personer som blivit utsatta för islamofobi. Lämna ditt vittnesmål här.

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering bjuder in till föreläsning och samtal med Salem Yohannes. Salem kommer att presentera sin C-uppsats…

GRC:s projekt Diskriminering i familjefrågor samlar in erfarenheter av diskriminering i familjefrågor. Vi vill ha erfarenheter från alla slags familjer….

Inom projektet Göteborg mot islamofobi vill vi samla in vittnesmål från personer som blivit utsatta för islamofobi för att synliggöra…

Ida Ljung och Anders Olsson är gifta – trots att de inte är kära i varandra. Och trots att de…

  Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering bjuder in till en föreläsning med Victoria Kawesa. Victoria är en av författarna till…

Göteborgs rättighetscenter-mot diskriminering bjuder in till en föreläsning med Diana Nyman, ordförande i Romska rådet i Göteborg. Hon är en…

Vilka erfarenheter av diskriminering upplever olika familjer? Familjer ser mycket olika ut. Trots det är lagstiftning, praxis och rutiner framförallt…