VÄLKOMMEN!

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering, GRC, är en
antidiskrimineringsbyrå.
Vi verkar i Göteborg och Västra Götaland.

GRC ger råd och stöd utan kostnad om du blivit utsatt för diskriminering.
Genom utbildning och opinionsbildning arbetar GRC med att
förebygga och motverka förtryck och diskriminering på samhällsnivå.

GRC:s utgångspunkter är de mänskliga rättigheterna och den svenska diskrimineringslagen.

Läs mer om GRC »    Kontakta oss »    Twitter    Facebook    Instagram

GRC minns Kaj Heino den 6 sep 2018

I dag 6 september är det två år sedan GRC:s styrelseledamot gick bort. Vi minns Kaj med sorg och saknad….

Aktuella projekt på GRC den 6 sep 2018

GRC har två pågående projekt för tillfället. Ett av dem heter De sju diskrimineringsgrunderna ur ett äldreperspektiv och undersöker utsatta gruppers…

GDPR Information den 1 jun 2018

Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. Här följer information om hur vi på Göteborgs rättighetscenter…

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering är med och arrangerar En Extremt Allsidig Kväll på Göteborgs Litteraturhus den 16 april kl.17.30. En…

Universell tillgänglighet den 28 sep 2018

Den internationella dagen för universell tillgänglighet till information infaller 28 september. Läs mer på https://en.unesco.org/iduai2016

Resandefolkets dag firas den 29 september 2018. Närmaste program kommer inom kort.  

Demokrati mellan valen den 15 okt 2018

Funktionsrätt Göteborg anordnar en serie föreläsningar på temat demokratiskt inflytande mellan valen under hösten 2018. Första tillfället är 15 oktober…

MR-dagarna i november den 15 nov 2018

Mänskliga rättighetsdagarna hålls mellan den 15 och 17 november på Stockholmsmässan. Årets tema är Rätten till ett fritt liv från våld….