Välkommen till Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering (GRC) verkar för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt, fritt från förtryck, fördomar och diskriminering. Vi arbetar med rådgivning, utbildning och opinionsbildning.

Läs mer om GRC »    Kontakta oss »

Extra telefontider för rådgivning men begränsad handläggning
Under februari har rådgivningen öppet både måndagar och tisdagar klockan 13.30-16.30. Ring 031- 788 44 20, tryck 1 för att komma till rådgivningen. Rådgivningen erbjuder däremot enbart kortare rådgivning och vi inte driver nya ärenden som kommer in under februari. Läs mer här.

Har du blivit utsatt för islamofobi?
GRC:s projekt Göteborg mot islamofobi vill samla in vittnesmål från personer som blivit utsatta för islamofobi. Lämna ditt vittnesmål här.

Välkomna till det första rådslaget av sju mot diskriminering som äger rum lördagen den 21 mars. Rådslaget är förlagt i…

  Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering arbetar under 2015 med projektet Sju rådslag mot diskriminering, med finansiering från Västra Götalandsregionen….

Nu är det dags att bestämma vilka som ska vara med GRC:s styrelse kommande verksamhetsår.  Valbar till styrelsen är endast…

Göteborgs rättighetscenter har släppt rapporten ”Jag vägde mellan att ställa mig på barrikaderna eller att låtsas vara normativ…” – Erfarenheter…

Välkomna till det första rådslaget av sju mot diskriminering som äger rum lördagen den 21 mars. Rådslaget är förlagt i…

Göteborgs Rättighetscenter – mot diskriminering kallar härmed alla medlemsorganisationer till årsmöte. Årsmötet är GRC:s högsta beslutande organ. På årsmötet har…