Välkommen till Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering (GRC) verkar för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt, fritt från förtryck, fördomar och diskriminering. Vi arbetar med rådgivning, utbildning och opinionsbildning.

Läs mer om GRC »    Kontakta oss »

Varmt välkommen till minnesceremoni för Kaj Heino på söndag 18 september kl 14 i Högsbo kyrka.

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering bjuder in till festival. Film, samtal och kunskapsuppdatering i dagarna två. Tema är intersektionalitetoch samverkande…

Nu är det möjligt att få juridisk rådgivning via telefon. Telefonnumret är: 073-856 44 00 Telefonrådgivningen är öppen följande tider:…

GRC har stängt mellan 23 december 2015 och 4 januari 2016. Vi har även stängt den 6:e januari 2016. Vill…