VÄLKOMMEN!

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering, GRC, är en
antidiskrimineringsbyrå.
Vi verkar i Göteborg och Västra Götaland.

GRC ger råd och stöd utan kostnad om du blivit utsatt för diskriminering.
Genom utbildning och opinionsbildning arbetar GRC med att
förebygga och motverka förtryck och diskriminering på samhällsnivå.

GRC:s utgångspunkter är de mänskliga rättigheterna och den svenska diskrimineringslagen.

Läs mer om GRC »    Kontakta oss »    Twitter    Facebook    Instagram

GRC – ett tryggt rum den 14 okt 2019

GRC är ett tryggt rum, såväl på vårt kontor som på våra sociala medier. GRC använder i första hand sociala…

RESPEKT! den 11 okt 2019

Nu finns GRC:s rapport RESPEKT! De sju diskrimineringsgrunderna ur ett äldreperspektiv att få i pdf-format. Skicka e-post till: info@gbgrc.se  

Elever från Hulebäcksgymnasiet gör årligen studiebesök på GRC. Det sker när något program har temavecka om mänskliga rättigheter och diskriminering. I…

Lajvare får utbildning den 9 okt 2019

GRC:s verksamhetsledare utbildar i morgon, torsdag 10 oktober Göteborgs Allmänna Lajvförening om normkritik och diskriminering.

FN-dagen den 24 okt 2019

Den 24 oktober firas Internationella FN-dagen. Det sker på flera sätt, bland annat har Göteborgs FN-förening en ljusvaka på Gustav Adolfs…

Transpersoners liv påverkas enormt av politiska beslut. Hur kan transcommunityt, politiker och vårdgivare förbättra livsvillkoren tillsammans? Välkommen till ett seminarium…

Den 20 november hedras transpersoner som fallit offer för hatbrott och andra transfobiska brott. I Sverige har debatten offentliga om…

EU:s Fundamental Rights Charter blev antagen som juridiskt bindande för tio år sedan. Det finns en mängd rapporter att läsa om…