Välkommen till Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering (GRC) verkar för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt, fritt från förtryck, fördomar och diskriminering. Vi arbetar med rådgivning, utbildning och opinionsbildning.

Läs mer om GRC »    Kontakta oss »

Semester på GRC! den 29 jun 2018

Vi har nu stängt för sommaren och är tillbaka på plats igen i mitten av augusti. Ni kan alltid maila oss…

GDPR Information den 1 jun 2018

Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. Här följer information om hur vi på Göteborgs rättighetscenter…

Vi går just nu igenom alla ansökningarna och kommer återkomma till alla som sökt inom kort. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering…

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering är med och arrangerar En Extremt Allsidig Kväll på Göteborgs Litteraturhus den 16 april kl.17.30. En…