Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering, GRC, är en
antidiskrimineringsbyrå.
Vi verkar i Göteborg och Västra Götaland.

GRC ger juridisk rådgivning och stöd utan kostnad om du blivit utsatt för diskriminering.
Genom utbildning och opinionsbildning arbetar GRC med att
förebygga och motverka förtryck och diskriminering på samhällsnivå.

GRC:s utgångspunkter är de mänskliga rättigheterna och den svenska diskrimineringslagen.

Läs mer om GRC »    Kontakta oss »    Twitter    Facebook    Instagram

Den 11 januari öppnar vi för våren. On Monday 11th of January we open after the winter break. Kontakt/contact:  E-mail:…

Vi har fått stipendium! den 10 nov 2020

”Antidiskrimineringsbyrån Väst har i dag tilldelats Västra Götalandsregionens stipendium för mänskliga rättigheter 2020 på 100 000 kronor. Ert arbete för…

På grund av de skärpta restriktionerna som gäller corona tar vi inte emot besök på kontoret. Det finns tre sätt…