Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering, GRC, är en
antidiskrimineringsbyrå.
Vi verkar i Göteborg och Västra Götaland.

GRC ger juridisk rådgivning och stöd utan kostnad om du blivit utsatt för diskriminering.
Genom utbildning och opinionsbildning arbetar GRC med att
förebygga och motverka förtryck och diskriminering på samhällsnivå.

GRC:s utgångspunkter är de mänskliga rättigheterna och den svenska diskrimineringslagen.

Läs mer om GRC »    Kontakta oss »    Twitter    Facebook    Instagram

Vi söker unga röster den 10 nov 2020

Antidiskrimineringsbyrån Väst (tidigare Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering) undersöker just nu hur corona påverkar framtidstron hos unga vuxna oavsett kön könsöverskridande identitet…

Vi har fått stipendium! den 10 nov 2020

”Antidiskrimineringsbyrån Väst har i dag tilldelats Västra Götalandsregionens stipendium för mänskliga rättigheter 2020 på 100 000 kronor. Ert arbete för…

På grund av de skärpta restriktionerna som gäller corona tar vi inte emot besök på kontoret. Det finns tre sätt…

1948 antogs universaldeklarationen för mänskliga rättigheter. Den uppmärksammas 10 december varje år. Läs om kvinnorna bakom deklarationen: https://www.un.org/en/observances/human-rights-day/women-who-shaped-the-universal-declaration