VÄLKOMMEN!

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering, GRC, är en
antidiskrimineringsbyrå.
Vi verkar i Göteborg och Västra Götaland.

GRC ger råd och stöd utan kostnad om du blivit utsatt för diskriminering.
Genom utbildning och opinionsbildning arbetar GRC med att
förebygga och motverka förtryck och diskriminering på samhällsnivå.

GRC:s utgångspunkter är de mänskliga rättigheterna och den svenska diskrimineringslagen.

Läs mer om GRC »    Kontakta oss »    Twitter    Facebook    Instagram

Västfastigheter utbildas den 10 dec 2018

Annika Lindström, verksamhetsledare på GRC, utbildar på Västfastigheter i normkritik, inkluderande kommunikation och aktiva åtgärder i diskrimineringslagen på onsdag 12…

GRC och tolv andra antidiskrimineringsbyråer om en institution för mänskliga rättigheter i Svd.se. https://www.svd.se/institution-bor-granska-sveriges-mr-arbete  

Lördag 15 december är det Islamofobikonferensen 2018 – Extrema tider, där GRC är medarrangör. Anmälan: www.morayma.se  

Samråd mot hatbrott den 4 dec 2018

Idag, 4 december, deltar GRC tillsammans med andra organisationer i civilsamhället i polisens samråd för att bekämpa demokrati- och hatbrott.

Till minne av förintelsen den 27 jan 2019

Den 27 januari infaller dagen till minne av Förintelsen. Sedan 1999 har Sverige en nationell och 2005 deklarerade FN en internationell…