Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering, GRC, är en
antidiskrimineringsbyrå.
Vi verkar i Göteborg och Västra Götaland.

GRC ger juridisk rådgivning och stöd utan kostnad om du blivit utsatt för diskriminering.
Genom utbildning och opinionsbildning arbetar GRC med att
förebygga och motverka förtryck och diskriminering på samhällsnivå.

GRC:s utgångspunkter är de mänskliga rättigheterna och den svenska diskrimineringslagen.

Läs mer om GRC »    Kontakta oss »    Twitter    Facebook    Instagram

Antidiskrimineringsbyrån Väst skriver idag till Göteborgs stads kommunstyrelseledamöter samt stadsdirektör Eva Hessman att vi ser allvarligt på att stadens  MR-avdelning…

Richard Magito Brun var vice ordförande i Antidiskrimineringsbyrån Väst (tidigare Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering) under lång tid och var också…

Idag har regeringen beviljat Malmö mot Diskriminering och Antidiskrimineringsbyrån Väst (tidigare Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering) 1,5 miljoner kronor för…

FN-dagen den 24 okt 2020

24 oktober är det FN-dagen. Den högtidlighålls som dagen då en internationell överenskommelse – UN Charter – om mänskliga rättigheter…

Kristallnatten den 9 nov 2020

Natten mellan den 9 och 10 november 1938 brändes och förstördes över 1 400 synagogor och bönehus. Omkring 7 500…

Kaj Heino-priset delas ut den 14 nov 2020

För att hedra Kaj Heinos minne, styrelseledamot i bland annat Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering, numera Antidiskrimineringsbyrån Väst, delas årligen…