Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering, GRC, är en
antidiskrimineringsbyrå.
Vi verkar i Göteborg och Västra Götaland.

GRC ger råd och stöd utan kostnad om du blivit utsatt för diskriminering.
Genom utbildning och opinionsbildning arbetar GRC med att
förebygga och motverka förtryck och diskriminering på samhällsnivå.

GRC:s utgångspunkter är de mänskliga rättigheterna och den svenska diskrimineringslagen.

Läs mer om GRC »    Kontakta oss »    Twitter    Facebook    Instagram

GRC:s vice ordförande Richard Magito Brun har gått bort. Med anledning av det håller vi en minnesstund på torsdag 23…

GRC, och Hyresgästföreningen välkomnar till en temakväll om afrofobi med Kitimbwa Sabuni. Rapporten Afrofobi från 2014 visar att afrosvenskar hör…

GRC har öppet igen den 19 dec 2019

Från och med  7 januari 2020 är GRC öppet efter att ha haft vinterstängt under ett par veckor. Du som upplevt…

GRC:s verksamhetsledare Annika Lindström var en av talarna på Funktionsrättsdagen den 3:e december. Dagen uppmärksammades i Nordstan och arrangerades av…

Förintelsedagen den 27 jan 2020

Den 27 januari är officiell minnesdag för Förintelsen. Dagen har valts på grund av att Auschwitz befriades det datumet år…

Samiska nationaldagen den 6 feb 2020

Det samiska folkets nationaldag infaller 6 februari. Det första firandet skedde i samband med inledandet av FN:s internationella urbefolkningsår 1993 i…

Den 6 februari infaller den FN:s Internationella dag mot kvinnlig könsstympning. Ungefär 200 miljoner flickor och kvinnor i världen har…

Under Internationella kvinnodagen i Göteborg händer det flera saker. Bland annat arrangerar universitetet en seminariedag, öppen för allmänheten. Redan 3…