VÄLKOMMEN!

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering, GRC, är en
antidiskrimineringsbyrå.
Vi verkar i Göteborg och Västra Götaland.

GRC ger råd och stöd utan kostnad om du blivit utsatt för diskriminering.
Genom utbildning och opinionsbildning arbetar GRC med att
förebygga och motverka förtryck och diskriminering på samhällsnivå.

GRC:s utgångspunkter är de mänskliga rättigheterna och den svenska diskrimineringslagen.

Läs mer om GRC »    Kontakta oss »    Twitter    Facebook    Instagram

GRC och två av GRC:s medlemsorganisationer, RFSL och RFSU, är inbjudna på ett möte 2 november när Oslo stad besöker Göteborgs…

I år är det 80 år sedan Novemberpogromerna ägde rum i Tyskland. I ett förebud om vad som skulle komma…

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala och Malmö mot Diskriminering har givit ut en matnyttig och pedagogisk bok. Den heter Verktygsboken PraLin, Praktiskt arbete…

Dags för höstens första möte med polisens samråd för att bekämpa demokrati- och hatbrott. GRC deltar tillsammans med en rad…

MR-dagarna i november den 15 nov 2018

Mänskliga rättighetsdagarna hålls mellan den 15 och 17 november på Stockholmsmässan. Årets tema är Rätten till ett fritt liv från våld….

Internationella dagen för tolerans antogs av FN:s generalförsamling 1997. https://undocs.org/A/RES/51/95

Fanns det några synliga transpersoner innan 1900-talet? Den 20 november berättar Sam Holmqvist om sin bok Transformationer, den första om svensk…

Dagen mot våld mot kvinnor den 25 nov 2018

Internationella dagen mot våld mot kvinnor infaller 25 november. https://undocs.org/A/RES/54/134