Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering, GRC, är en
antidiskrimineringsbyrå.
Vi verkar i Göteborg och Västra Götaland.

GRC ger juridisk rådgivning och stöd utan kostnad om du blivit utsatt för diskriminering.
Genom utbildning och opinionsbildning arbetar GRC med att
förebygga och motverka förtryck och diskriminering på samhällsnivå.

GRC:s utgångspunkter är de mänskliga rättigheterna och den svenska diskrimineringslagen.

Läs mer om GRC »    Kontakta oss »    Twitter    Facebook    Instagram

Paus för nya ärenden den 27 apr 2021

Antidiskrimineringsbyrån Väst har för närvarande inte kapacitet att inleda ytterligare utredningar. Det betyder att vi under en tid framöver behöver…

New cases are on-hold den 27 apr 2021

Antidiskrimineringsbyrån Väst currently lacks the capacity to initiate new investigations. This means that new cases are put on-hold for the…

Ny styrelse den 25 mar 2021

Igår, 24 mars, hade Antidiskrimineringsbyrån Väst årsmöte. Extern ordförande var Mariya Voyvodova, tf rektorpå Kvinnofolkhögskolan och ledamot i kommunfullmäktige (s)…