VÄLKOMMEN!

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering, GRC, är en
antidiskrimineringsbyrå.
Vi verkar i Göteborg och Västra Götaland.

GRC ger råd och stöd utan kostnad om du blivit utsatt för diskriminering.
Genom utbildning och opinionsbildning arbetar GRC med att
förebygga och motverka förtryck och diskriminering på samhällsnivå.

GRC:s utgångspunkter är de mänskliga rättigheterna och den svenska diskrimineringslagen.

Läs mer om GRC »    Kontakta oss »    Twitter    Facebook    Instagram

GRC:s verksamhetsledare Annika Lindström var en av talarna på Funktionsrättsdagen den 3:e december. Dagen uppmärksammades i Nordstan och arrangerades av…

GRC i debatten den 2 dec 2019

Idag, 2 december, är GRC en av de organisationer som står bakom två debattartiklar. En av artiklarna är publicerad i Göteborgs-Posten…

Den 3 december lanseras rapporten Respekt för rättigheter? Rapport om hur Sverige lever upp till konventionen om rättigheter för personer…

Under året har GRC, tillsammans med Transammans, FPES och RFSL Göteborg, arbetat för att fästa uppmärksamhet på bristerna i den…

Islamofobikonferens den 14 dec 2019

Årets islamofobikonferens har temat Våldsam diskurs. Temat är valt bland annat för att nyheter och övriga medier förmedlar bilder av…

Förintelsedagen den 27 jan 2020

Den 27 januari är officiell minnesdag för Förintelsen. Dagen har valts på grund av att Auschwitz befriades det datumet år…