Välkommen till Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering (GRC) verkar för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt, fritt från förtryck, fördomar och diskriminering. Vi arbetar med rådgivning, utbildning och opinionsbildning.

Läs mer om GRC »    Kontakta oss »

Har du blivit utsatt för islamofobi?
GRC:s projekt Göteborg mot islamofobi vill samla in vittnesmål från personer som blivit utsatta för islamofobi. Lämna ditt vittnesmål här.

Vill du dela med dig av dina erfarenheter av diskriminering i familjefrågor?
GRC:s projekt Diskriminering i familjefrågor samlar in erfarenheter av diskriminering i familjefrågor. Dela med dig av dina erfarenheter här.

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering bjuder in till föreläsning och samtal med Salem Yohannes. Salem kommer att presentera sin C-uppsats…

GRC:s projekt Diskriminering i familjefrågor samlar in erfarenheter av diskriminering i familjefrågor. Vi vill ha erfarenheter från alla slags familjer….

Inom projektet Göteborg mot islamofobi vill vi samla in vittnesmål från personer som blivit utsatta för islamofobi för att synliggöra…

Ida Ljung och Anders Olsson är gifta – trots att de inte är kära i varandra. Och trots att de…

9onde Novemberkommitén, där bland annat Göteborgs rättighetscenter finns representerad, anordnar en manifestation till minne av Kristallnatten. Genom appeltal på Bastionsplatsen…

Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära…

  Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering bjuder in till en föreläsning med Victoria Kawesa. Victoria är en av författarna till…

Göteborgs rättighetscenter-mot diskriminering bjuder in till en föreläsning med Diana Nyman, ordförande i Romska rådet i Göteborg. Hon är en…