VÄLKOMMEN!

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering, GRC, är en
antidiskrimineringsbyrå.
Vi verkar i Göteborg och Västra Götaland.

GRC ger råd och stöd utan kostnad om du blivit utsatt för diskriminering.
Genom utbildning och opinionsbildning arbetar GRC med att
förebygga och motverka förtryck och diskriminering på samhällsnivå.

GRC:s utgångspunkter är de mänskliga rättigheterna och den svenska diskrimineringslagen.

Läs mer om GRC »    Kontakta oss »    Twitter    Facebook    Instagram

GRC erbjuder flera utbildningar. En av dem heter ”Lär känna diskrimineringslagen” där GRC:s jurister utbildar. Målgrupper kan vara bland annat…

GRC:s verksamhetsledare Annika Lindström besöker Uddevalla i veckan för att studera hur Polisen utbildar i bemötande med avseende på framför…

Världsdagen mot rasism den 21 mar 2019

Idag, 21 mars uppmärksammar GRC FN.s Världsdag mot rasism. Läs mer. Även FN:s Världsdag om Downs syndrom infaller i dag….

Träning i civilkurage den 21 mar 2019

Under 2017 och 2018 arrangerade GRC workshoppar i att öva civilkurage. De leddes av Pom Sandhagen med metoden forumteater. Den…

Forumteaterseminarium den 3 maj 2019

På Forumteaterseminariet – Våga gå mot strömmen – handlar om förändringsarbete med hjälp av drama och teater. Teman som berörs…