VÄLKOMMEN!

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering, GRC, är en
antidiskrimineringsbyrå.
Vi verkar i Göteborg och Västra Götaland.

GRC ger råd och stöd utan kostnad om du blivit utsatt för diskriminering.
Genom utbildning och opinionsbildning arbetar GRC med att
förebygga och motverka förtryck och diskriminering på samhällsnivå.

GRC:s utgångspunkter är de mänskliga rättigheterna och den svenska diskrimineringslagen.

Läs mer om GRC »    Kontakta oss »    Twitter    Facebook    Instagram

GRC har tillsammans med Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne och Malmö mot Diskriminering skrivit ett remissvar på förslaget till en nationell institution…

GRC har drivit projektet De sju diskrimineringsgrunderna ur ett äldreperspektiv för att ta reda på behov och farhågor i grupper…

Kaj Heino var aktivist ut i fingerspetsarna och han brann för många frågor, bland annat hbtq och bdsm men även…

GRC erbjuder flera utbildningar. En av dem heter ”Lär känna diskrimineringslagen” där GRC:s jurister utbildar. Målgrupper kan vara bland annat…

Lansering av RESPEKT! den 28 maj 2019

Den 28 maj bjuder GRC in till lansering av vår nya rapport RESPEKT! De sju diskrimineringsgrunderna ur ett äldreperspektiv. Vi…

Elevhälsa för alla den 12 jun 2019

På West Pride arrangerar GRC tillsammans med TCO Vårdförbundet, RFSL Göteborg och Rädda Barnen ett seminarium på temat elevhälsa med…

Transpersoners liv påverkas enormt av politiska beslut. Hur kan transcommunityt, politiker och vårdgivare förbättra livsvillkoren tillsammans? Välkommen till samtal och…