Islamofobikonferensen 2018

Lördag 15 december är det Islamofobikonferensen 2018 – Extrema tider, där GRC är medarrangör.
Anmälan: www.morayma.se