Träning i civilkurage

Under 2017 och 2018 arrangerade GRC workshoppar i att öva civilkurage.
De leddes av Pom Sandhagen med metoden forumteater.
Den ger praktiska verktyg för deltagare att ha beredskap i svåra och förtryckande situationer i vardagen.
I maj år arrangeras Forumteaterseminariet som bland annat innehåller Pom Sandhagens civilkurage-workshop.
Forumteaterseminariet – Våga gå mot strömmen – handlar om förändringsarbete med hjälp av drama och teater.
Teman som berörs är identitet, klimatångest, sexuella trakasserier, psykisk ohälsa samt sexualitet och relationer.
Seminariet hålls på Blekinge folkhögskola i Bräkne Hoby 3 till 5 maj.