Polisens bemötande vid psykisk ohälsa

GRC:s verksamhetsledare Annika Lindström besöker Uddevalla i veckan för att studera hur Polisen utbildar i bemötande med avseende på framför allt psykisk ohälsa.