VÄLKOMMEN! GRC:s nya rapport lanseras

GRC har drivit projektet De sju diskrimineringsgrunderna ur ett äldreperspektiv för att ta reda på behov och farhågor i grupper som särskilt kan beröras av diskriminering.

Välkomna till vårt event när projektledare Evelina Larsson presenterar sin rapport från projektet!

Medieforskaren Maria Edström kommer föreläsa om ageism. Kommunalråden Daniel Bernmar, ledamot i Göteborgs Stads pensionärsråd och David Lega, ordförande i Göteborgs Stads Äldreberedning, kommer finnas på plats för att prata om hur de ser på de äldres situation i staden.

Arrangemanget sker på Arena Första lång
Första långgatan 17 B i Göteborg

Tid: 28 maj klockan 17.30-20.00

Vi bjuder på tilltugg.
Evenemanget är kostnadsfritt och lokalen är tillgänglig.
Rapporten kommer även att finnas som pdf senare.

Anmäl till projektledare Evelina.larsson@gbgrc.se