Rådet för att bekämpa hatbrott

Idag 29 maj deltar GRC tillsammans med andra rättighetsorganisationer i Polisens råd för att bekämpa demokrati- och hatbrott.