Remissvar på förslag till MR-institution

GRC har tillsammans med Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne och Malmö mot Diskriminering skrivit ett remissvar på förslaget till en nationell institution för mänskliga rättigheter.