För förbättrad trans*vård

Tillsammans med RFSL Göteborg, Transammans Väst och FPES Väst har GRC inlett en samverkansprocess med vårdgivare för att förbättra den könsbekräftande behandlingen i Västra Götalandsregionen (VGR).
Ett första möte hölls på Lundströmmottagningen i början av juni. Bland annat fanns representanter från endokrinologmottagningen och plastikkirurgin på Sahlgrenska.
På West Pride höll vi också en programpunkt på temat Förbättra transvården och minska lidandet.
Även på MR-dagarna i november 2019 planeras ett seminarium på samma tema.
Under våren har vi också deltagit i debatten om den könsbekräftande vården med bland annat en debattartikel i Göteborgs-Posten.
GRC sitter även med i en referensgrupp för bättre vård i primärvården i VGR: Bota vårdcistemen – tillgänglig primärvård för transpersoner.
Bland annat pågår ett insamlingsarbete av erfarenheter av primärvården i syfte att öka kunskapen om bemötande och behandling av tran*personer i primärvården.