Nu har vi öppet!

GRC:s verksamhet är nu igång efter sommaruppehållet.
Tyvärr har vi haft problem med vår telefonsvarare. Om du lämnat ett meddelande kan det vara bortraderat.
Hör du inget från oss så ring igen och lämna ett nytt meddelande.
Det går också att anmäla diskriminering på vår webbplats
http://gbgrc.se/radgivning/webb/