Sommarstängt

GRC har sommarstängt från 1 juli och öppnar åter 26 augusti.
Dock finns under den tiden möjlighet att anmäla diskriminering på vår webbplats
http://gbgrc.se/radgivning/webb/
och på telefonsvarare http://gbgrc.se/…/anmal-diskriminering-via-telefon-e-post-…/
Observera att meddelanden och anmälningar kommer att tas om hand först från den 26 augusti.