Gäster från USA

På fredag 13 september kommer en stor grupp studenter från USA till GRC.
De studerar statsvetenskap och sociologi.
Av oss vill de få kunskap om hur GRC arbetar, hur diskrimineringslagen fungerar ser ut och hur livsvillkoren är för de människor och grupper vi möter.