GRC utbildar Vision

Den 3 oktober håller GRC:s verksamhetsledare Annika Lindström håller en utbildning för Vision Göteborg under en temadag om rasism och aktiva åtgärder mot diskriminering.
Utbildningen riktar sig till förtroendevalda.
GRC erbjuder flera typer av utbildningar och välkomnar studiebesök.