Sakråd med regeringen

Den 26 september deltar GRC, tillsammans med övriga antidiskrimineringsbyråer, i ett sakråd med Åsa Lindhagen. Hon är  ansvarig minister för området mänskliga rättigheter.
I samband med det sänds en skrivelse till ministern med frågor som bland annat gäller infrastrukturen för mänskliga rättigheter i Sverige, regeringens strategi för att motverka diskriminering och rättegångskostnader.
De årliga DO-dagarna för antidiskrimineringsbyråerna infaller i samband med sakrådet.
Skrivelsen i sin helhet:

ADB_Skrivelse_till_Åsa_Lindhagen_2019-09-26