Studiebesök från Ukraina

Den 18 september för GRC besök från Ukraina. Det är en delegation på omkring 20 kvinnor som i Kvinnofolkhögskolans stödförenings regi ska studera feministiskt ledarskap. De träffar också personer från rättighetsorganisationer, politiker och besöker Jämställdhetsmyndigheten.