Vi minns Kaj Keino

Den 6 september är det tre år sedan GRC:s styrelseledamot gick bort. Vi minns Kaj med sorg och saknad.
Det går nästan inte en vecka utan att hans namn kommer upp i något samtal.
Kaj Heino var en framstående aktivist som präglade Göteborgs föreningsliv. Han var aktiv i ett flertal organisationer, bland andra SLM Göteborg.
Kajs hjärta klappade också hårt för de många människor som sökt sig till Sverige för en fristad.