Gravid fick rätt mot bemanningsföretag

Ett bemanningsföretag sade upp en gravid kvinna för att hon planerade att vara  föräldraledig.
Företaget anser inte att de gjort något fel men gick trots det med på en förlikning till förmån för klienten. 

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering (GRC) har företrätt en gravid kvinna som sagts upp av bemanningsföretaget. Orsaken till uppsägningen var att den uppdragsgivare som skulle hyra in den anställda valde att avsluta uppdraget hos bemanningsföretaget.
Bemanningsföretaget sade då upp kvinnan, eftersom de inte längre hade kvar uppdraget.
Företaget försökte inte heller hitta några andra lösningar för kvinnan.
Juristerna på GRC  gjorde bedömningen att företaget inte kunde använda sig av något av de undantag som finns i föräldraledighetslagen.
– Både föräldraledighetslagen och diskrimineringslagen ska skydda gravida från liknande situationer. Dessa rättigheter omfattar även anställda hos bemanningsföretag, säger Carin Apelmo, en av de jurister på GRC som arbetat med ärendet.
Carin Apelmo menar att det vore  önskvärt om lagstiftaren var tydligare med att dessa rättigheter gäller oavsett anställningsform. GRC har haft flera ärenden som liknar detta, vilket visar att vissa arbetsgivare försöker kringgå lagstiftningen.
– I det här fallet hade vår klient bra bevisning. Den visade tydligt att anledningen till uppsägningen var att hon var gravid och skulle gå på föräldraledighet. Även om bemanningsföretaget ansåg att de inte gjort något fel kunde vi nå en ekonomisk uppgörelse som båda parter kunde acceptera.
Nyligen vann GRC ett mål i tingsrätten som också gällde föräldraledighet och bemanningsföretag.
I det fallet handlade det om en förälder som arbetat som snickare genom ett bemanningsföretag inom byggbranschen. Snickaren nekades nya uppdrag eftersom han varit föräldraledig på 20 procent.
Han stämde med hjälp av GRC företaget i juni 2018.
Snickaren hade tidigare arbetat sextimmarsdagar och vill fortsätta med det för att kunna vara hemma med sitt barn. Bemanningsföretaget ansåg inte att kunde bli aktuellt på grund av att uppdragsgivarna enbart efterfrågade snickare som kunde arbeta heltid.
Företaget gjorde inga försök att påverka uppdragsgivarna för att göra det möjligt för snickaren att nyttja sin rätt till föräldraledighet.
GRC:s jurister gjorde bedömningen att bemanningsföretagets agerande innebar ett missgynnande enligt föräldraledighetslagen. Tingsrätten gick på GRC:s linje i målet och företaget dömdes till att betala diskrimineringsersättning.