GRC – ett tryggt rum

GRC är ett tryggt rum, såväl på vårt kontor som på våra sociala medier.
GRC använder i första hand sociala medier till att förmedla information om diskriminering och näraliggande ämnen.
Vi har inga slutna communitys.
Våra regler på sociala medier är:
GRC och de som följer GRC ska respekteras oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Ingen ska utsättas för förlöjligande, hån, hot eller hat.
När vi bedömer att någon är respektlös blockerar vi den eller de personerna