Politiskt besök på GRC

Idag den 2 oktober hade GRC besök av politiker och stadssekreterare från flertalet partier i Göteborgs Stad.
Vi hade bjudit in dem för att informera om GRC:s arbete.
Frågor som diskuterades var bland annat den väntade omorganiseringen från stadsdelsnämnder till fackförvaltningar och hur föreningsbidragen ska kunna fördelas. Ett annat ämne var hur staden ska kunna uppfylla sin roll som skyldighetsbärare i allmänhet.