RESPEKT!

Nu finns GRC:s rapport RESPEKT! De sju diskrimineringsgrunderna ur ett äldreperspektiv att få i pdf-format.
Skicka e-post till:
info@gbgrc.se