Vi sörjer Richard Magito Brun

GRC:s vice ordförande Richard Magito Brun har gått bort. Med anledning av det håller vi en minnesstund på torsdag 23 januari klockan 15-17 i vår lokal på Första långgatan 30 i Göteborg.
Richard har varit engagerad i GRC redan från start och varit vice ordförande under många år.
Hans gedigna kunskap om diskriminering, både på individuell och strukturell nivå, har berikat organisationen. Richard var också mycket kunnig när det gäller nationella minoriteter i allmänhet och om resandefolket i synnerhet.
Hans uthållighet i föreningslivet var beundransvärt. Utöver styrelsearbetet i GRC var Richard även engagerad i bland annat Kulturgruppen för resandefolket, RFSL Göteborg och i SLM Göteborg.
Han drog sig inte för att vara kritisk mot makten på sitt alldeles speciella vis.
Vi sörjer och saknar honom.