Juridisk rådgivning under covid-19

Den juridiska rådgivningen på GRC är fortsatt aktiv under den pågående pandemin covid-19.
Vi anpassar oss efter rådande riktlinjer.
Med hänvisning till vår personals och anmälares hälsa erbjuder vi därför rådgivningsmöten via telefon eller digitala verktyg.
Den som upplevt diskriminering kan kontakta den juridiska rådgivningen på flera sätt. Läs mer: http://gbgrc.se/radgivning/