Rekommendationer om MR till regeringen

Den 27 januari i år granskades situationen gällande de mänskliga rättigheterna i Sverige inom ramen för FN:s Universal Periodic Review (UPR).
Ett stort antal länder lämnade då totalt 300 rekommendationer till Sverige om åtgärder inom många olika ämnesområden.

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, har bjudit in  Antidiskrimineringsbyråerna i Sverige att lämna synpunkter på rekommendationer utifrån vår sakkunskap om situationen avseende mänskliga rättigheter och diskriminering i Sverige.

Läs våra synpunkter och rekommendationer, underskrivet av 17 antidiskrimineringsbyråer.
Synpunkter angående UPR-rekommendationer A2019_00626_MRB