Diskriminering pågår!

Under juni pågår online-eventet Diskriminering pågår!  GRC tillsammans övriga 17 antidiskrimineringsbyråer i landet som vill mana till eftertanke.
Under pandemin är personer  som redan innan är utsatta för olika typer av diskriminering och förtryck dubbelt drabbade.
Det handlar om bland annat om vardagsrasism på gatan, minskad möjlighet till vård för nationella minoriteter och personer med funktionsnedsättningar. Antidiskrimineringsbyråer finns i stort sett alla regioner och erbjuder juridisk rådgivning utifrån diskrimineringslagen.