Nu har vi öppet!

GRC:s verksamhet är nu igång efter sommaruppehållet.
Den som vill anmäla diskriminering kan göra det på olika sätt, telefon, mejl eller webbformulär.
 http://gbgrc.se/radgivning/  finns mer information om hur en anmälan kan göras