Hur går arbetet med aktiva åtgärder?

Vi undersöker just nu hur förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad arbetar med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering. Aktiva åtgärder är ett lagkrav i diskrimineringslagen som trädde i kraft 1 januari 2017.
Sista svarsdatum var 31 augusti – då hade de som undersöks haft tre månader på sig. med tanke på omständigheterna med covid-19 har vi förlängt tiden till sista september.
Hittills har vi fått in svar från ungefär en tredjedel av de tillfrågade förvaltningarna och bolagen.
Mer att att läsa: https://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/