Inga besök under corona/No visits due to the corona virus

På grund av de skärpta restriktionerna som gäller corona tar vi inte emot besök på kontoret.

Det finns tre sätt att anmäla diskriminering:

1. http://gbgrc.se/radgivning/webb/
2.radgivning@gbgrc.se
3. 073-856 44 00 (lämna ett kort meddelande och kontaktinformation)

We don´t receive visitors to the office because of fighter rules regering the spread of the corona virus.

There is three ways to report discrimination:

1. http://gbgrc.se/radgivning/webb/
2.radgivning@gbgrc.se
3. 073-856 44 00 (lämna ett kort meddelande och kontaktinformation)