Öppet för våren!/Open for the spring!

Den 11 januari öppnar vi för våren.

On Monday 11th of January we open after the winter break.

Kontakt/contact: 

E-mail: radgivning@gbgrc.se

Web: http://gbgrc.se/radgivning/webb/

Phone: 073-856 44 00

Brev/letter: Antidiskrimineringsbyrån Väst, Första Långgatan 30, 413 27 Göteborg.
Det går också bra att lämna ett brev i brevinkastet på dörren.
Lämna kontaktuppgifter så vi kan nå dig.

You can also leave a letter in the slot on the door.
Include contact info where we can reach you.