Paus för nya ärenden

Antidiskrimineringsbyrån Väst har för närvarande inte kapacitet att inleda ytterligare utredningar.
Det betyder att vi under en tid framöver behöver pausa nya ärenden för att kunna arbeta med de ärenden som redan finns hos oss.

Vad gäller under den här tiden för den som vill kontakta oss?
Vi har en kö för ärenden som tyvärr är full, och de personer som redan står i kön påverkas inte av den här situationen. Det går fortfarande bra vem som helst att kontakta oss för juridisk rådgivning under den kommande tiden.

Vi hoppas att snart kunna utreda nya ärenden.
Då kommer vi att att informera om det på vår hemsida och våra sociala medier.

Vi tackar för ert tålamod och förståelse.