Ansökan bostadsprojekt 2018

Ansökan bostadsprojekt 2018

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering (GRC) söker en person som kan genomföra en intervju-studie på bostadsmarknaden i Göteborg 

Vill du arbeta med att samla in berättelser om diskriminering på bostadsmarknaden i Göteborg och författa en rapport om resultatet? Ta chansen och sök till Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering, en av Sveriges antidiskrimineringsbyråer.

Arbetet innebär att du kommer att ha ansvaret för att utforma och genomföra en intervjustudie som handlar om människor som blir bostadsdiskriminerade.

En viktig del i tjänsten är att intervjua de som blivit utsatta för bostadsdiskriminering och kunna sammanställa intervjumaterialet till en skriftlig rapport. Du kommer att möta människor från utsatta grupper och bör ha en grundläggande förståelse om Diskrimineringslagen. I projektet samarbetar du med övrig personal på GRC.

Vi söker dig som:

Har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med intervju, att utforma intervjufrågor, behandla intervjumaterial och rapportskrivning. Det är önskvärt att du har vana vid att möta människor i utsatta situationer och att du ett brett kontaktnät i staden.

Du behöver kunna förstå diskriminering ur både ett juridiskt perspektiv och som samhällsfenomen. Självfallet delar du även GRC:s värderingar och har ett intersektionellt och normkritiskt förhållningssätt.

Att kunna flera språk och ha kunskap om olika kulturer och livsstilar är meriterande. Likaså om du har erfarenhet av att arbeta med antidiskriminering, mänskliga rättigheter, bostadsfrågor, event eller normkritik. Det är också meriterande om du har vana av att jobba i projekt sedan tidigare.

Vilka är vi?

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering är en antidiskrimineringsbyrå för västra Sverige med 34 av Västra Götalandsregionens kommuner i vårt upptagningsområde.

Vi verkar för alla människors lika rättigheter och möjligheter oavsett etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, funktionsförmåga och ålder. Vår vision är ett samhälle präglat av mångfald och respekt, fritt från förtryck, fördomar och diskriminering.

Studien

Vårt syfte är att synliggöra de som diskriminerats på bostadsmarknaden i Göteborg, lyfta fram deras berättelser, och undersöka bostadsdiskriminering som fenomen utanför de juridiska ramarna.

Målet är att ovanstående ger oss en grund att stå på inför ett fortsatt långsiktigt arbete mot bostadsdiskriminering.

Intresserad?

GRC arbetar utifrån ett inkluderande synsätt som riktar sig både externt och internt och arbetar aktivt mot alla former av diskriminering. Alla ansökningar bedöms utifrån de kompetenskrav som arbetet ställer.

För att söka fyll i webbformuläret här.

Vi använder oss av en anonymiserad, inkluderande och kompetensbaserad ansökningsprocess och tar endast emot ansökningar via detta formulär. Vi tar inte emot personliga brev.

Sök senast den 25 maj 2018. Ansökningar som inkommer efter detta datum behandlas ej.

Kallelse till intervju kommer ske under juni 2018.

Anställningsform:

Allmän visstidsanställning t.o.m. december 2018. Möjlighet till 1 års förlängning finns om projektmedel för ytterligare ett år beviljas. Heltid, fast lön, individuell lönesättning. Start efter överenskommelse, möjlighet att starta med kort varsel ses som meriterande.

Frågor?

Skicka ett mail till ansokan@goteborgsrattighetscenter.se