Bostadsprojekt

Bostadsprojekt

Under hösten 2018 startade GRC ett projekt med syfte att fördjupa kunskaperna om diskriminering på bostadsmarknaden. Att ha en egen bostad är en grundläggande förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället.

Diskrimineringslagen gäller individuell diskriminering.
Men den tar inte hänsyn till människor på gruppnivå.
Fokus i projektet ligger på diskriminering på samhällsnivå – strukturell diskriminering – som faller utanför diskrimineringslagen.

Malin Svensson, fil.dr, som leder projektet har ett samhällsvetenskapligt perspektiv på hur vi kan förstå strukturell diskriminering på bostadsmarknaden.
GRC vill öka och sprida kunskap om varför vissa grupper drabbas hårdare än andra av bostadsdiskriminering.
GRC vill också påverka olika aktörer i vår region att motverka sådan diskriminering.

Har du frågor? Kontakta:
Malin Svensson, projektledare i Bostadsprojektet
malin.svensson@gbgrc.se