Diskriminering

Inom andra samhällsområden

Du har ett skydd mot diskriminering inom ett flertal samhällsområden. Det regleras i diskrimineringslagen. Du är bland annat skyddad från diskriminering när du handlar något, hyr en bostad, är på sjukhus, får hjälp av Försäkringskassan eller om du gör värnplikt.

Du kan anmäla diskriminering om du är klient, kund, patient eller liknande hos till exempel ett företag eller en myndighet och personalen där behandlar dig sämre än någon annan för att du till exempel är bisexuell eller är född i ett annat land än Sverige. Du kan också anmäla om du upplever att du har blivit trakasserad.

Vilka områden omfattas av diskrimineringslagen?

Förbud mot diskriminering gäller vid:

 • Handel med varor, tjänster och bostäder (utanför privat- och familjelivet)
 • Anordnande av allmän sammankomst eller offentlig tillställning (exempelvis mässor, marknader eller konserter)
 • Hälso- och sjukvården
 • Socialtjänsten, färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag
 • Socialförsäkringssystemet (Försäkringskassans tjänster)
 • Statligt studiestöd
 • Värnplikt och civilplikt
 • Offentlig anställning (innebär att alla som jobbar inom exempelvis staten, kommuner eller landsting inte får bemöta någon på ett diskriminerande sätt.)

Observera att enskilda personer, förutom i mycket få undantag, inte kan anmälas för diskriminering. De som kan anmälas för diskriminering är till exempel kommunen, en myndighet eller ett företag som erbjuder varor eller tjänster, som ansvarar för de anställda där. Andra exempel är sjukhuset, CSN eller Försäkringskassan.

Exempel på diskriminering

Det här är exempel på vad som kan vara diskriminering.

 • Om du inte får hyra en bostad och det har samband med din etniska tillhörighet.
 • Om en klubb inte släpper in dig för att du är transvestit.
 • Om ett sjukhus vid en olyckshändelse vägrar släppa in dig till din skadade samkönade partner eftersom du inte ses som anhörig.
 • Om du inte blir insläppt på en restaurang för att du har en funktionsnedsättning, till exempel en cp-skada.
 • Om du blir sexuellt trakasserad när du gör din värnplikt.
 • Om du blir otrevligt bemött och trakasserad i kontakten med en myndighet för att du är bisexuell.
 • Om du inte får köpa ett träningskort på ett gym med hänvisning till att du har en funktionsnedsättning och till exempel använder rullstol.

Källa: do.se/sv/Diskriminerad/Andra-samhallsomraden/