Bekämpar hatbrott

Äger rum: 2019-05-29

Idag 29 maj deltar GRC tillsammans med andra rättighetsorganisationer i Polisens råd för att bekämpa demokrati- och hatbrott.