Dagen mot våld mot kvinnor

Äger rum: 2018-11-25

Internationella dagen mot våld mot kvinnor infaller 25 november.
https://undocs.org/A/RES/54/134