Demokrati mellan valen

Äger rum: 2018-10-15

Funktionsrätt Göteborg anordnar en serie föreläsningar på temat demokratiskt inflytande mellan valen under hösten 2018. Första tillfället är 15 oktober kl 18.00

Mer info