FN-dagen

Äger rum: 2020-10-24

24 oktober är det FN-dagen. Den högtidlighålls som dagen då en internationell överenskommelse – UN Charter – om mänskliga rättigheter tillkom. Därefter bildades FN officiellt.
Läs mer: https://www.un.org/en/events/unday/