Forumteaterseminarium

Äger rum: 2019-05-03

På Forumteaterseminariet – Våga gå mot strömmen – handlar om förändringsarbete med hjälp av drama och teater. Teman som berörs är identitet, klimatångest, sexuella trakasserier, psykisk ohälsa samt sexualitet och relationer.
Seminariet hålls på Blekinge folkhögskola i Bräkne Hoby 3 till 5 maj.
Läs mer.