Internationella dagen mot våld mot kvinnor

Äger rum: 2020-11-25

FN:s generalförsamling beslutade år 2000 att den internationella dagen mot våld mot kvinnor ska infalla den 25 november.
Resolutionen där detta bestämdes: https://undocs.org/A/RES/54/134