Mänskliga rättigheterna fyller 70 år

Äger rum: 2018-12-10

I år har FN:s Universella deklaration för mänskliga rättigheter 70-årsjubileum.
http://www.un.org/en/events/humanrightsday/