Mänskliga rättigheternas dag

Äger rum: 2019-12-10

Den 10 december 1948 antog FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna. 1950 förklarades denna dag som Internationella dagen för mänskliga rättigheter.