Migrationsdagen

Äger rum: 2018-12-18

Den 18 december är det internationella migrationsdagen.
https://undocs.org/A/RES/55/93