Releasefest Fristad Göteborg

Äger rum: 2013-10-05

Vårt mål är att Göteborg ska vara en fristad för papperslösa. Detta mål arbetar vi mot genom att dels tillgängliggöra verksamheter för papperslösa, dels förändra de regler som försvårar livet för papperslösa i Göteborg.

Fristad Göteborg är ett projekt som initierats av Ingen människa är illegal Göteborg, med Malmö Fristad (se om dem här) som förebild.  De drivande krafterna i Fristad Göteborg är i nuläget Ingen människa är illegal Göteborg och Göteborgs rättighetscenter- mot diskriminering, projektet går under namnet Göteborg För Alla!

Lördagen den 5 oktober 13.00-19.00 kickstartar vi projektet med en releasefest på Hammarkullen Folkets Hus. Det kommer bli massor av pepp, inspiration, föreläsningar workshops.

Klara deltagare hittills är:
Håkan Thörn, professor i sociologi vid GU.
Håkan kommer att hålla i en workshop med titeln: Hur går vi vidare och vad kan vi lära oss av sociala rörelser?

Helena Holgersson, postdok i kulturstudier vid GU. Helena kommer att tala om sin avhandling Icke-medborgarskapets urbana geografi som är en etnografisk studie av Göteborg och hur papperslösa rör sig i staden.

Mer info kommer inom kort. Se även release-festens facebook-sida här, projektets hemsida här och GRC:s projektsida här.

Göteborgs stadsdelar