Resandefolket högtidsdag

Äger rum: 2020-09-29

Den 29 september firas resandefolkets högtidsdag.
Denna dag år 1512 står det i Stockholms stads tänkebok att en grupp Thaatra kommit till Stockholm under ledning av herr Anthonius (även kallad greve och hertig).
De var ungefär trettio familjer och sades komma från Lilla Egypten.
Göteborgs Stad uppmärksammar vanligen dagen med bland annat officiell flaggning.
Kulturgruppen för Resandefolket arrangerar högtidsdagen på Röhsska Muséet klockan 16. På grund av covid-19 är antalet platser begränsat.

Mer information:
https://www.facebook.com/events/3130333640398872/