Samernas nationaldag

Äger rum: 2019-02-07

På onsdag den 7 februari infaller samernas nationaldag. I Göteborg firas den för nionde året, den här gången på Stadsmuseet. Firandet innehåller bland annat konserter och föredrag om samers rättigheter.
Programmet i sin helhet: https://goteborgsstadsmuseum.se/program/uppmarksammande-av-samernas-kommande-nationaldag