Transgender day of rememberance

Äger rum: 2018-11-20

Fanns det några synliga transpersoner innan 1900-talet?
Den 20 november berättar Sam Holmqvist om sin bok Transformationer, den första om svensk translitteraturhistoria.