Vinterstängt/Closed for the season

Äger rum: 2020-12-17

Vi har vinterstängt mellan 18 december och 11 januari.
Under den tiden kan du anmäla diskriminering vår hemsida.

http://gbgrc.se/radgivning/webb/

We are closed for the season between December 18th and January 11th.
During this time you can report discrimination on our web page.

http://gbgrc.se/radgivning/webb

http://gbgrc.se/radgivning/webb