Migrationsdagen 18 dec 2018
 

Den 18 december är det internationella migrationsdagen. https://undocs.org/A/RES/55/93

 
 

Dagen för mänsklig solidaritet handlar till stor del om utrotande av fattigdom. den infaller 20 december. https://undocs.org/A/RES/60/209