Internationella dagen för tolerans antogs av FN:s generalförsamling 1997. https://undocs.org/A/RES/51/95