Internationella dagen mot våld mot kvinnor infaller 25 november. https://undocs.org/A/RES/54/134