Kristallnatten 9 nov 2018
 

Ett fackeltåg till minne av Kristallnatten arrangeras i Göteborg 9 november kl 18, samling vid Milleniumplatsen, Stora teatern.

 
 

Internationella dagen för tolerans antogs av FN:s generalförsamling 1997. https://undocs.org/A/RES/51/95

 
 

Internationella dagen mot våld mot kvinnor infaller 25 november. https://undocs.org/A/RES/54/134