Internationella dagen för personer med funktionsnedsättning infaller 3 december.

 
 

I år har FN:s Universella deklaration för mänskliga rättigheter 70-årsjubileum. http://www.un.org/en/events/humanrightsday/  

 
Migrationsdagen 18 dec 2018
 

Den 18 december är det internationella migrationsdagen. https://undocs.org/A/RES/55/93

 
 

Dagen för mänsklig solidaritet handlar till stor del om utrotande av fattigdom. den infaller 20 december. https://undocs.org/A/RES/60/209