Idag 29 maj deltar GRC tillsammans med andra rättighetsorganisationer i Polisens råd för att bekämpa demokrati- och hatbrott.

 
Bekämpar hatbrott 29 maj 2019
 

Idag 29 maj deltar GRC tillsammans med andra rättighetsorganisationer i Polisens råd för att bekämpa demokrati- och hatbrott.

 
 

GRC har tillsammans med Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne och Malmö mot Diskriminering skrivit ett remissvar på förslaget till en nationell institution…

 
 

GRC har drivit projektet De sju diskrimineringsgrunderna ur ett äldreperspektiv för att ta reda på behov och farhågor i grupper…