Antidiskrimineringsbyrån Väst (tidigare Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering) undersöker just nu hur corona påverkar framtidstron hos unga vuxna oavsett kön könsöverskridande identitet…

rätt bild instagram barnrättspr..001
 

”Antidiskrimineringsbyrån Väst har i dag tilldelats Västra Götalandsregionens stipendium för mänskliga rättigheter 2020 på 100 000 kronor. Ert arbete för…

 
 

På grund av de skärpta restriktionerna som gäller corona tar vi inte emot besök på kontoret. Det finns tre sätt…

 
 

Antidiskrimineringsbyrån Väst skriver idag till Göteborgs stads kommunstyrelseledamöter samt stadsdirektör Eva Hessman att vi ser allvarligt på att stadens  MR-avdelning…

Antidiskrimineringsbyrån Väst (tidigare Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering)_Skrivelse till Kommunstyrelsen